Návštěvy od 1.6.

Vážení obyvatelé, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte mi, abych Vám touto cestou nastínil podmínky, za kterých bychom chtěli klientům a rodinám umožnit možnost osobní návštěvy a fyzického kontaktu s Vašimi blízkými. Velmi dobře si uvědomujeme, že toto dlouhé odloučení od rodin a blízkých způsobilo celou řadu psychických a fyzických problémů. Člověk je tvor společenský a bez sociálních vazeb se stává život životem bez radosti a potěšení.

Všichni se chtějí vidět a mít přehled o tom, jak se daří rodině, jak rostou vnoučci a pravnoučci a k tomuto nám žádné audiovizuální přenosy nepomohou. Osobní kontakt je prostě osobní kontakt to není potřeba zdůrazňovat. Pojďme tedy nyní společně hledat cestu, jak by k němu mohlo snad již pravidelně docházet a za jakých podmínek jej budeme schopni rodinám umožnit.

 

Od 1. 6. 2021

 

Budou umožněny tyto formy návštěv:

1. Setkávač, který stále běží, a to ve stejném režimu jako dosud tedy každý den od 10:00 – 12:00 a následně od 13:00 – 18:00;

Je nezbytně nutné, aby si rodina zarezervovala termín návštěvy v setkávači na recepci Domova seniorů Říčany (tel. č. 734 230 621).

2. Osobní návštěva bude umožněna osobě:

  1. která předloží certifikát (doklad) o tom, že bylo ukončeno celé očkovací schéma tzn. byla provedena aplikace 2 dávek vakcíny proti COVID – 19 anebo je minimálně 22 dní po aplikaci první dávky vakcíny, což bude doloženo průkazkou o potvrzení aplikace první dávky.
  2. která předloží potvrzení o tom, že v posledních 180 dnech prodělala onemocnění COVID – 19 (písemně, SMS aj.);
  3. která předloží výsledek o negativním výsledku z antigenního testu na COVID – 19 či PCR ne starší než 48 hodin;
  4. osobě, která podstoupí testování přímo v Domově seniorů Říčany. Tyto osoby budou testovány ve dnech PO – PÁ 14:00 – 15:00 (bude provedeno proškoleným zdravotnickým pracovníkem).

POZOR: v době mimo výše uvedený čas bude testování prováděno formou samotestování návštěv antigenním testem ze slin, který bude proveden a vyhodnocen na recepci Domova v době od 15:00 – 18:00. Oprávněny ke vstupu do prostor DS budou jen osoby s negativním výsledkem testu.

Návštěva, která nesplní výše uvedené podmínky nebude do Domova vpuštěna.

 

Návštěvy mohou probíhat ve všech vnitřních prostorách a na terasách kolem Domova, a to za těchto podmínek:

  • PO – NE od 14:00 – 18:00;
  • návštěvy bez omezení počtu rodinných příslušníků včetně dětí;
  • doporučujeme, aby návštěva nepřekračovala 1 hodinu;
  • návštěva musí po celou dobu používat respirátor FFP2 a řádně si před vstupem a odchodem ze zařízení vydezinfikovat ruce;

 

3. Propustky klientů na vycházky delší než 6 hodin a do domácí péče delší než 24h budou umožněny za těchto podmínek:

  1. Neočkovaní klienti - po návratu z propustky musí nastoupit do povinné izolace na samostatném pokoji v délce minimálně 7 dní (dva testy s negativním výsledkem v rozestupu 72 hodin);
  2. Očkovaní klienti - bez nutnosti izolace.

4. Balíčky a nákupy – bez omezení.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Pavel Kyzlink

Ředitel domova seniorů