Dobrý den vážení klienti, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte nám, abychom zareagovali na navrhovaná vládní nařízení a předem se pokusili vysvětlit a nastínit, jak bude vše probíhat na našem Domově, a to od 9.12.2020:

Vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova, vážení dobrovolníci,

v současné době kdy kulminuje pandemie nákazy COVID – 19 se tato nemoc bohužel nevyhnula ani našemu zařízení, přestože jsme udělali všechna preventivní opatření pro zamezení šíření nákazy, používáme všichni předepsané osobní ochranné pomůcky a pravidelně dezinfikujeme všechny plochy jak na pokojích, tak i na chodbách, společenských prostorách aj., kde by mohlo dojít k šíření nákazy.

Vážení obyvatelé domova, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé,

vzhledem k alarmující situaci a počtu případů nakažených obyvatel v době 2. vlny pandemie spojené s nákazou COVID - 19, která panuje nyní v okolí Prahy a ve Středočeském kraji, jsme se rozhodli pro velmi nepopulární, ale v této chvíli skutečně jediné rozumné řešení, a tím je ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 23. 9. 2020.