Vážení obyvatelé, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte mi, abych Vám touto cestou nastínil podmínky, za kterých bychom chtěli klientům a rodinám umožnit možnost osobní návštěvy a fyzického kontaktu s Vašimi blízkými. Velmi dobře si uvědomujeme, že toto dlouhé odloučení od rodin a blízkých způsobilo celou řadu psychických a fyzických problémů. Člověk je tvor společenský a bez sociálních vazeb se stává život životem bez radosti a potěšení.

Dobrý den vážení klienti, vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova seniorů Říčany,

dovolte nám, abychom zareagovali na navrhovaná vládní nařízení a předem se pokusili vysvětlit a nastínit, jak bude vše probíhat na našem Domově, a to od 9.12.2020:

Vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé Domova, vážení dobrovolníci,

v současné době kdy kulminuje pandemie nákazy COVID – 19 se tato nemoc bohužel nevyhnula ani našemu zařízení, přestože jsme udělali všechna preventivní opatření pro zamezení šíření nákazy, používáme všichni předepsané osobní ochranné pomůcky a pravidelně dezinfikujeme všechny plochy jak na pokojích, tak i na chodbách, společenských prostorách aj., kde by mohlo dojít k šíření nákazy.