Preventivní ozonifikace


Vážení přátelé, kolegové a obyvatelé našeho domova seniorů,

vzhledem k situaci, která panuje v současné chvíli všude v ČR jsme se rozhodli pro další preventivní opatření.

Rádi bychom umožnili všem našim klientům a zaměstnancům zpříjemnit jejich pobyt a pracovní prostředí v prostorách domova seniorů a rozhodli jsme se proto ke kroku, který je poměrně nákladný, leč velmi účinný v boji proti virům, bakteriím, plísním, pachům, roztočům aj. alergenům a zahájili jsme dnes OZONOFIKACI všech prostor v rámci domova. Jedná se o dezinfekci ozónem, která se jeví jako jedna z nejúčinnějších dezinfekcí prostor a povrchů v současné době při obraně zejména proti virům. 

Postupně budou vydezinfikovány během následujících 3 dní všechny prostory domova a pokusíme se udělat vše tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu a nedošlo ani ke snížení komfortu ubytovaných seniorů v našem domově. 

Jedná se skutečně o preventivní opatření, nikoliv o opatření, které by znamenalo, že v domově máme někoho s nákazou COVID – 19, jak již se v DS mezi seniory začalo bohužel šířit. 

Děkuji mnohokrát za pochopení a nebojte o všechny je pečováno s maximálním úsilím a veškerá opatření jsou nastaveny tak, abychom eliminovali všechny zdroje nákazy a ochránili jak Vaše rodinné příslušníky, tak naše zaměstnance, protože si určitě všichni dobře uvědomujeme, že je všechny potřebujeme a bez nich by péče nemohla být v takovém rozsahu, jaký je i nyní v době pandemie a nouzového stavu uvalené na celou ČR, poskytována.

Všem patří obrovský dík a poprosím, abyste nám důvěřovali a byli při nás, protože opravdu všichni děláme maximum a vlna solidarity i mezi zaměstnanci je neuvěřitelná. Jedná se o chorobu, kterou by si mohli všichni odnést domů a ohrozit i své rodiny a přesto jsme nezaznamenali žádnou velkou pracovní neschopnost či strach a všichni táhnou za jeden provaz, snaží se šířit pozitivní energii a pracovat s maximálním nasazením a profesionalitou. 

Obrovské díky patří opravdu všem zaměstnancům a pracovníkům, a to nejen v našem zařízení, ale i ostatních poskytovatelů sociálních služeb, na které bylo a stále je trochu pozapomenuto ve vyjádřeních vlády, ministrů a hlavy státu. 

Za celý tým DS zdraví a pevné zdraví přeje

Ing. Pavel Kyzlink

Ředitel domova seniorů