Upozornění na dopravní omezení.

Na základě informací z obce Voděrádky si Vás dovolujeme upozornit, že od 15. června bude z důvodu prací na kanalizaci a vodovodu uzavřena ulice Krabošická v úseku od křižovatky s Voděradskou k bytovkám a v úseku od čističky odpadních vod k výjezdu na Říčanskou (101). Úsek od Domova seniorů k Ořechovce bude volně průjezdný.