REZERVACE
Naše služby

Naše služby

 • Ubytování v souladu s potřebami seniorů
 • Pestrá strava a speciální diety
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Ošetřovatelská a zdravotní péče
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Úklid, praní a drobné opravy prádla
 • Aktivizace a nabídka volnočasových aktivit
 • Sociální poradenství
 • Kondiční tělesné cvičení
 • Aktivizační zprostředkování okamžiků, na kterých záleží
Strava

Strava

Kvalitní nutričně vyvážená strava a péče odpovídající individuální nutriční potřebě uživatelů.

Vycházíme vstříc individuálním nutričním potřebám obyvatel našeho domova seniorů. Tomu odpovídá dietní systém, který je rozdělen podle zaměření do několika oblastí včetně diabetické a té s nutriční terapeutkou pro konkrétního člověka s jeho nároky na výživu dle zdravotního stavu.

Nutriční péče je zajištěna vzájemnou spoluprací jednotlivých oddělení se stravovacím úsekem.

Samozřejmostí je stravovací provoz s dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla a zásady správné hygienické výroby a praxe) a bezpodmínečně nutných požadavcích na hygienu potravin, která je pravidelně aktualizována.

Práva klienta

Práva klienta

Základní práva našich hostů zcela přirozeně odpovídají hlavnímu poslání Domova seniorů Říčany a tím je vytvoření příjemného prostředí pro všechny. To klade nároky na dodržování řádu Domova za podmínek, ve kterých je svobodná vůle našich Klientů na prvním místě. Jejich práva na zdravotní péči a vše, co Domov seniorů Říčany nabízí je samozřejmostní.

Povinnosti klienta

Povinnosti klienta

Povinnosti klienta jsou řízeny domácím řádem. Ten je k dispozici všem klientům a s jeho obsahem jsou před umístěním v našem Domově řádně seznámeni.

AKTUALITY

Když tvoříme, jsme šťastní

Když se naplno ponoříme do tvorby, je možné úplně všechno.  více

Jídelní lístek

Podívejte se, co se bude tento týden podávat k jídlu. Vyváženou stravu připravujeme ve vlastní kuchyni. více

Pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ SESTRA

Moderně vybavené pracoviště Domova seniorů Říčany přijme do svého kolektivu VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU. Nabízíme výdělek až 40 000 korun. více

Autobusové spojení

Začala k nám jezdit nová autobusová linka, která propojuje náš domov s centrem Říčan. více