REZERVACE
Domov Seniorů Říčany

Domov Seniorů Říčany

„Na místo klidného stáří, nekonečné hledání důstojné péče pro své nejbližší. Na začátku byla naše osobní zkušenost. Sami jsme si prošli složitým obdobím ve vlastních rodinách. Jak populace stárne, přibývá lidí středního věku, jejichž rodiče a prarodiče ztrácí schopnost samostatně obstarat své základní životní potřeby. Někdejší vazby se rychle mění z radostného soužití v pouhou povinnost se starat. Domovy seniorů jsou většinou beznadějně plné a péče bývá příliš neosobní. Proto jsme se rozhodli jednat. ” vysvětluje jednatel společnosti DS Říčany a současně autor celého projektu Jakub Erben.

Moderní Domov seniorů Říčany zahájil provoz v říjnu 2017. Zcela nově vybudované zařízení využívající současné nástroje péče o seniory a tým zkušených profesionálů je připraveno poskytnout péči až 152 zájemcům.

Obyvatelé Domova mají k dispozici komplexní ošetřovatelské služby, lékařský dohled, stravování a specializovanou péči. Posláním Domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a umožnit jim prožít důstojný život s důrazem na individuální potřeby, kvalitu poskytované péče a úctu ke každému jednotlivci.

Pro seniory jsou připraveny pohodlné jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje v oddělení, které je vybavené podle nejmodernějších poznatků péče o seniory. Prostorným pokojům vymalovaným v příjemných teplých barvách  dominují velká okna. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, polohovacím lůžky, televizí a internetem. Na každém patře se nalézá malá jídelna, kde senioři mohou trávit čas pospolu. K Domovu náleží také velká zahrada s posezením.

Vedení

Vedení

Jakub Erben
Jednatel společnosti a autor celého projektu
E-mail: erben@dsricany.cz

Ing. Pavel Kyzlink
Ředitel DS Říčany s.r.o.
E-mail: kyzlink@dsricany.cz

Doktor

Doktor

Všichni naši klienti a jejich rodinní příslušníci už mají s lékaři a lékařskou péčí nemalé zkušenosti. Proto není třeba zdůrazňovat, jak významnou roli v našem kolektivu lékaři hrají. Konkrétně již dnes můžeme jmenovat naše odborníky, kteří mají letité zkušenosti s prací se seniory a také s pacienty, kteří trpí Alzheimerovu chorobou a stařeckou demencí.

Praktický lékař – MUDr. Jan Kykal, DK praktický lékař s.r.o.

V našem Domově seniorů odbornou zdravotnickou péči zajistí společnost DK praktický lékař s.r.o. zastoupená primářem MUDr. Janem Kykalem.

Neurolog – MUDr. Filip Kramář, Ph.D. 

je prvotřídní lékař v oboru neurologie a vedoucí lékař pracoviště neuroonkologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Domov seniorů bude lékař navštěvovat pravidelně jednou týdně a věnovat se jednotlivým klientům a jejich potřebám. 

Psychiatrie –  MUDr. Yvona Hendrychová, Clinterap, s.r.o.

Psychiatrické služby bude zajišťovat společnost Clinterap, s.r.o. zastoupená MUDr. Yvonou Hendrychovou. Paní doktorka má specializaci v oboru psychiatrie a praxi v oboru 35 let. Společnost je členem v profesních organizacích a to: Česká psychiatrická společnost, Společnost pro biologickou psychiatrii a Česká neuropsychofarmakologická společnost.

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry

Tým zdravotních sester tvoří registrované zdravotní sestry s bohatou zkušeností ze zdravotnických a sociálních zařízení.

Pečovatelky

Pečovatelky

Pečovatelky a pečovatelé jsou ty osoby a součást našeho týmu, se kterými jsou naši klienti v každodenním styku. Jejich starostlivá péče, empatie a rodinný přístup ke klientům vytvářejí harmonickou atmosféru celého domova.

AKTUALITY

Jídelní lístek

Podívejte se, co se bude tento týden podávat k jídlu. Vyváženou stravu připravujeme ve vlastní kuchyni. více

Říjnové okamžiky v Domově

Podzim byl na události v našem Domově poměrně bohatý. Přečtěte si, kam jsme se na podzim společně vydali a co pěkného zažili. více

Autobusové spojení

Začala k nám jezdit nová autobusová linka, která propojuje náš domov s centrem Říčan. více

Společenské aktivity

Každý den probíhají v Domově zájmové aktivity, do kterých se můžou senioři zapojit. více